Loopt je kleuter voorop op één of meerdere ontwikkelingsgebieden? Is er sprake van een snelle taalontwikkeling, een sterk geheugen en oog voor detail? Is je zoon of dochter snel van begrip en kan hij of zij goed verbanden leggen? Maar merk je ook dat je kleuter alles zeer intens beleeft, dat hij zeer beladen kan reageren op prikkels en de lat voor zichzelf erg hoog legt? Een sterke wil of uitgesproken rechtvaardigheidsgevoel heeft? Dan is er misschien sprake van een ontwikkelingsvoorsprong? Muziek zorgt binnen deze groepswerking enerzijds voor een leuke extra uitdaging. Anderzijds maken we ruim de tijd om muziek in te zetten bij sociaal – emotionele struikelblokken die vaak met een ontwikkelingsvoorsprong gepaard gaan.