EMDR

EMDR of Eye Movement Desentization and Reprocessing is een relatief nieuwe benadering voor de behandeling van psychisch trauma.

De methode impliceert dat het doorlopen van het behandelingsprotocol en het afwisselend links-rechts prikkelen van het lichaam, trauma’s helpt verwerken. Gedurende deze prikkeling denkt de cliënt aan het probleem en beweegt tegelijkertijd de ogen horizontaal heen en weer door de hand van de therapeut te volgen.

Het afwisselend links-rechts tikken op het lichaam van de cliënt of het aanbieden van alternerende tonen via koptelefoon of in de handen, zou eveneens het – door het trauma geblokkeerd – verwerkingsmechanisme opnieuw op gang zetten.

Eindresultaat van de EMDR-behandeling is niet alleen een vermindering van het negatieve affect rond de traumatische herinnering (desensitisatie), er is ook sprake van een herwerking van het trauma (re-processing).

De cliënt gaat vanuit het heden de traumatische ervaring en zichzelf her-evalueren. Dit leidt er meestal toe dat de cliënt spontaan positiever over zichzelf gaat denken en nieuwe gedragsmogelijkheden kan zien naar de toekomst toe.

Voor meer informatie over EMDR: