Hoogsensitiviteit

Hoogsensitieve mensen merken meer informatie uit hun omgeving op, verwerken die informatie diepgaand en ervaren een intense impact.

Deze drie elementen vormen de kern van deze mooie en krachtige eigenschap.

Niet iedereen ervaart dit echter meteen als iets positiefs, vaak ziet men eerst de lasten en de emotionele of fysieke vermoeidheid voordat men de talenten achter deze eigenschap kan zien en er dan ook veerkrachtig mee verder kan in werk en leven.
Uit MRI studies is bekend dat de hersenen van hoogsensitieve mensen informatie op veel meer manieren analyseren en combineren dan andere mensen. Voor eenzelfde taak zijn meer hersengebieden actief en zie je meer verbindingen tussen die gebieden. Je kunt je wellicht voorstellen dat dit best veel energie kost. Anderzijds kan het tegelijk ook veel voordelen bieden om alles zo uitgebreid te verwerken.

We gaan in de begeleiding samen op zoek naar jouw “handleiding” als HSP, zodat ook jij deze eigenschap als een krachtig talent kan ervaren. Zit er nog onbegrip of ander onverwerkt materiaal uit het verleden in de weg, dan kunnen we daar in een therapeutisch traject samen rond werken.