Kinderen & Jongeren - Talentum Skip to content

KINDEREN & JONGEREN

In de begeleiding voor kinderen en jongeren luisteren we eerst heel goed naar de zorgen en noden van zowel het kind/de jongeren als de ouders. We starten daarna begeleiding op voor kind én voor ouders/gezin, zodat iedereen betrokken wordt in het hele gebeuren.

Na het grondig beluisteren van alle hulpvragen, het opstarten van de begeleiding kan het zijn dat ook andere leden uit het netwerk van het kind/de jongere betrokken worden (bijvoorbeeld school, psychiater, kiné, logo, huisarts, …) en we een overleg inplannen om zo enerzijds nog een duidelijker beeld te krijgen en door samenwerking de begeleiding nog beter door te voeren. Indien diagnostisch onderzoek (begaafdheidsonderzoek, screening ontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen, …) nodig blijkt, werken wij samen met onze partner Samen Slimmer Groeien.

Wij organiseren ook op regelmatige basis in onze praktijk of in samenwerking met Samen Slimmer Groeien groepstrajecten rond diverse thema’s of infoavonden voor ouders.

Voor kinderen en jongeren werken wij rond verschillende thema’s: