Over Talentum

Nicole Dewinter

Coördinator – integratief therapeut en (loopbaan)coach

Na mijn opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie startte ik mijn loopbaan in het Universitair Ziekenhuis te Antwerpen waar ik een ruime ervaring opdeed als diagnostisch/therapeutisch medewerker voor kinderen en jongeren met leer- en ontwikkelingsstoornissen (vooral ADHD, ASS, NLD, hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie).

Daarna ben ik in de praktijk Talentum individueel aan de slag gegaan met kinderen/jongeren om niet enkel een juiste leermethode te vinden, maar ook leren stilstaan bij lastige gedachten en gevoelens die zowel thuis als op school de kop kunnen opsteken. Geen standaard benadering dus, maar een oplossingsgerichte aanpak op ieders maat. Zo zal ik, door de sterkten en talenten van jongeren te verduidelijken, ertoe bijdragen dat ook zij meer uit zichzelf zullen proberen te halen zodat iedereen kan doen waar hij of zij het best in is.

Ik ervaar bovendien in mijn omgeving dat ook volwassenen vaak op zoek zijn naar een meer waardevolle manier van leven en werken die strookt met wat echt belangrijk voor hen is. In (loopbaan)coaching zoeken we samen naar wat je echt wil in je leven en hoe je je gedrag dan kan veranderen en doen wat je echt de moeite waard vindt en waar jij energie van krijgt. Indien nodig zoeken we in therapie naar onderliggende mechanismen, waardoor jij soms vast komt te zitten.

Om hieraan in de bedrijfswereld te gemoed te komen, starten wij Actief Talent op.  We willen via opleiding, workshops, management ondersteuning, teamcoaching en teambuilding, de inzichten die wij in onze privé-praktijken opdeden, doorgeven in bedrijven. Zodat zij nog beter actief kunnen inspelen op de noden van werknemers (www.actieftalent.be)

In de begeleiding kan er extra aandacht zijn voor hoogbegaafdheid, onderpresteren, hoogsensitiviteit, burn-out en stressmanagement. Maar ook andere problematieken die leren en leven belemmeren worden aangepakt.

Opleiding

 • Bachelor in de toegepaste psychologie, optie psychopedagogie en klinische psychologie (Thomas More Hogeschool)
 • ACT – therapeut
 • Integratief therapeut
 • Gecertificeerd burn-outcoach
 • Gecertificeerd HSP-coach
 • Gecertifeceerd loopbaancoach
 • G.P.B.-opleiding (getuigschrift van pedagogische bekwaamheid – Hoger Instituut der Kempen)
 • Opleiding studiemethodebegeleiding op maat van de individuele leerling (Kadelink Leuven)
 • Wegwijs met wijze kinderen – gespecialiseerde opleiding hoogbegaafdheid – Hoogbloeier S. Sypré
 • Opleiding ‘Begeleiding hoogsensitieve kinderen, jongeren en hun ouders’ – Hoogbegaafd opvoeden T. Gevaert en Sensikids.be
 • Opleiding ‘Onderpresteren voor professionals’ – Samen Slimmer Groeien Oostende
 • Opleiding Instrumenteel Verrijkingsprogramma Feuerstein (UIA): training probleemoplossend denken
 • Opleiding voor therapeuten die ervaren zijn in het werken met de zelfinstructiemethode van Meichenbaum (Kaat Timmerman SIG Destelbergen)
 • Opleiding relaxatietechnieken bij kinderen (SIG Destelbergen)
 • Oudercursus ‘hoogbegaafde kinderen’ bij Exentra (Expertisecentrum rondom hoogbegaafdheid)

Relevante werkervaring

 • diagnostisch/therapeutisch medewerker voor kinderen en jongeren met leer- en ontwikkelingsstoornissen in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen
 • zelfstandig coach in Senses Praktijkhuis Mortsel
 • trainer en coach/therapeut Samen Slimmer Groeien (zie ook www.samenslimmergroeien.be)
 • therapeut en trainer bij Therapiecentrum Zandhoven (zie ook www.therapiecentrum-zandhoven.be)
 • loopbaancoach K-Onsult loopbaancentrum
 • loopbaancoach InnerCompass Loopbaancentrum
 • vormingen HSP bij CNO (UIA Antwerpen)
 • organisatie en begeleiding dagkamp voor hoogbegaafde en hoogintelligente kinderen (Cronos-groep Kontich)
 • Samen Slimmer Groeien – InnerCompass

Sofie Verheyen

Klinisch psychologe

Sinds juni 2017 ben ik afgestudeerd als master in de Klinische Psychologie, kinderen en adolescenten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Nadien heb ik de Specifieke Lerarenopleiding  in juni 2018 succesvol afgerond. In september 2019 ben ik bovendien gestart aan het postgraduaat ‘Klinische Psychodiagnostiek voor kinderen’ om mijn psychodiagnostische deskundigheid verder te ontwikkelen. Door deze verschillende theoretische kaders heb ik een duidelijk zicht op de psychosociale en schoolse ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Momenteel werk ik als studiecoach, kinder- en jongerenpsycholoog en psychodiagnosticus bij Samen Slimmer Groeien. Ook ben ik te werk in het buitengewoon lager onderwijs, type 9 (kinderen met ASS) als schoolpsycholoog. Verder ben ik vrijwilliger voor Buddywerking in Noord-Limburg waar ik het sociale isolement van mensen met een psychische kwetsbaarheid probeer te doorbreken. Door deze praktijkervaringen wordt het nogmaals duidelijk hoe belangrijk het welbevinden is om goed te kunnen functioneren in de maatschappij.

Kinderen en jongeren komen voor heel wat uitdagingen te staan waardoor ze zich mogelijks niet goed in hun vel voelen. Deze moeilijkheden zijn niet altijd zelfstandig te behelpen. Ik help jou graag verder door de uitlokkende en in standhoudende factoren nader te bekijken. We brengen het psychologisch functioneren zo adequaat mogelijk in kaart vanuit verscheidene facetten zodat we je optimaal kunnen begeleiden. Alsook kan je bij mij terecht voor een studiebegeleiding op maat waarbij we samen zoeken naar een gepaste aanpak. Je wordt begeleid in je leerproces en krijgt vaardigheden aangeleerd rond plannen, organiseren en samenvatten. Door jouw kwaliteiten op de voorgrond te zetten, proberen we jouw zelfvertrouwen te doen stijgen en faalangst te overwinnen.

Bij vragen, aarzel niet om ons te contacteren! Mijn visie is namelijk dat elke jongere recht heeft op begeleiding vanuit ieders eigenheid zodat een optimaal welbevinden en schooltraject geïnstalleerd kan worden!