Over Talentum - Talentum Skip to content

OVER TALENTUM

Nicole Dewinter

Coördinator – integratief therapeut en (loopbaan)coach

Na mijn opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie startte ik mijn loopbaan in het Universitair Ziekenhuis te Antwerpen waar ik een ruime ervaring opdeed als diagnostisch/therapeutisch medewerker voor kinderen en jongeren met leer- en ontwikkelingsstoornissen (vooral ADHD, ASS, NLD, hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie).

Daarna ben ik in de praktijk Talentum individueel aan de slag gegaan met kinderen/jongeren om niet enkel een juiste leermethode te vinden, maar ook leren stilstaan bij lastige gedachten en gevoelens die zowel thuis als op school de kop kunnen opsteken. Geen standaard benadering dus, maar een oplossingsgerichte aanpak op ieders maat. Zo zal ik, door de sterkten en talenten van jongeren te verduidelijken, ertoe bijdragen dat ook zij meer uit zichzelf zullen proberen te halen zodat iedereen kan doen waar hij of zij het best in is.

Ik ervaar bovendien in mijn omgeving dat ook volwassenen vaak op zoek zijn naar een meer waardevolle manier van leven en werken die strookt met wat echt belangrijk voor hen is. In (loopbaan)coaching zoeken we samen naar wat je echt wil in je leven en hoe je je gedrag dan kan veranderen en doen wat je echt de moeite waard vindt en waar jij energie van krijgt. Indien nodig zoeken we in therapie naar onderliggende mechanismen, waardoor jij soms vast komt te zitten.

Om hieraan in de bedrijfswereld te gemoed te komen, starten wij Actief Talent op.  We willen via opleiding, workshops, management ondersteuning, teamcoaching en teambuilding, de inzichten die wij in onze privé-praktijken opdeden, doorgeven in bedrijven. Zodat zij nog beter actief kunnen inspelen op de noden van werknemers (www.actieftalent.be)

In de begeleiding kan er extra aandacht zijn voor hoogbegaafdheid, onderpresteren, hoogsensitiviteit, burn-out en stressmanagement. Maar ook andere problematieken die leren en leven belemmeren worden aangepakt.

Opleiding

 • Bachelor in de toegepaste psychologie, optie psychopedagogie en klinische psychologie (Thomas More Hogeschool)
 • ACT – therapeut
 • Integratief therapeut
 • Gecertificeerd burn-outcoach
 • Gecertificeerd HSP-coach
 • Gecertifeceerd loopbaancoach
 • G.P.B.-opleiding (getuigschrift van pedagogische bekwaamheid – Hoger Instituut der Kempen)
 • Opleiding studiemethodebegeleiding op maat van de individuele leerling (Kadelink Leuven)
 • Wegwijs met wijze kinderen – gespecialiseerde opleiding hoogbegaafdheid – Hoogbloeier S. Sypré
 • Opleiding ‘Begeleiding hoogsensitieve kinderen, jongeren en hun ouders’ – Hoogbegaafd opvoeden T. Gevaert en Sensikids.be
 • Opleiding ‘Onderpresteren voor professionals’ – Samen Slimmer Groeien Oostende
 • Opleiding Instrumenteel Verrijkingsprogramma Feuerstein (UIA): training probleemoplossend denken
 • Opleiding voor therapeuten die ervaren zijn in het werken met de zelfinstructiemethode van Meichenbaum (Kaat Timmerman SIG Destelbergen)
 • Opleiding relaxatietechnieken bij kinderen (SIG Destelbergen)
 • Oudercursus ‘hoogbegaafde kinderen’ bij Exentra (Expertisecentrum rondom hoogbegaafdheid)

Relevante werkervaring

 • diagnostisch/therapeutisch medewerker voor kinderen en jongeren met leer- en ontwikkelingsstoornissen in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen
 • zelfstandig coach in Senses Praktijkhuis Mortsel
 • trainer en coach/therapeut Samen Slimmer Groeien (zie ook www.samenslimmergroeien.be)
 • therapeut en trainer bij Therapiecentrum Zandhoven (zie ook www.therapiecentrum-zandhoven.be)
 • loopbaancoach K-Onsult loopbaancentrum
 • loopbaancoach InnerCompass Loopbaancentrum
 • vormingen HSP bij CNO (UIA Antwerpen)
 • organisatie en begeleiding dagkamp voor hoogbegaafde en hoogintelligente kinderen (Cronos-groep Kontich)
 • Samen Slimmer Groeien – InnerCompass

Sofie Van den Branden

(muziek)therapeut en coach

“Music gives a soul to the universe, wings to the mind,
flight to the imagination and life to everything.”
PLATO

In 2002 behaalde ik mijn ‘Master in de muziektherapie’ aan het LUCA, School of Arts, ook gekend als het Lemmensinstituut te Leuven. Na deze opleiding startte ik bij VZW Borgerstein waar ik als muziektherapeute actief was binnen de werking voor volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Ik deed er ervaring op in het begeleiden van personen met complex trauma, ernstige hechtingskwetsuren, ASS en ADHD.

Gedurende enkele jaren was ik als therapeut actief binnen het nazorgteam van Borgerstein. Nazorg staat voor eerstelijns opvang en opvolggesprekken van slachtoffers bij een schokkende of traumatische gebeurtenis.

In 2011 startte ik met veel enthousiasme “Samuze” op en koos ik er bewust voor om mijn werkveld uit te breiden met een kinderen- en jongerenwerking. Samuze, Samen Muziek Ervaren, biedt kleinschalige groepsmuzieksessies voor peuters en kleuters. Daarnaast is er de mogelijkheid tot individuele begeleidingstrajecten, al dan niet vergezeld van muziek. Kinderen met extra zorgbehoefte zoals ASS, ADHD of HSP vinden bij Samuze vaak een eigen plekje.

Bij Talentum integreer ik deze verschillende ervaringen in psychotherapeutische of coachende trajecten. Gezinnen, kinderen en jongeren worden soms voor grote uitdagingen gesteld tijdens het opgroeien en ontwikkelen. Dat maakt dat we soms vastlopen op school, thuis of in onze sociale omgeving. Gelukkig mocht ik doorheen begeleidingen al vaak getuige zijn van de kracht en flexibiliteit die kinderen en jongeren telkens opnieuw in beweging kunnen brengen. Tijdens oudergesprekken maken we ruimte om te reflecteren en gezinsthema’s of vastgelopen dynamieken samen in kaart te brengen.

Ook als volwassene zien we soms door het bos de bomen niet meer omwille van levensgebeurtenissen, onzekerheden of persoonlijke kwetsuren die blijven opspelen. Dan kan het verrijkend zijn om even tijd te nemen voor jezelf.

Ik ben ervan overtuigd dat de stap zetten naar een vorm van hulpverlening en het samen aangaan van een warme werkrelatie erg waardevol is. Dat het samen in vertrouwen kijken naar kwetsbare of vastgelopen thema’s in je leven soms al een kentering op zich kan zijn. Samen stilstaan, kijken, zoeken, ontmantelen en vasthouden. Samen bij Talentum inzetten op je kracht, je eigenheid en je talenten. Samen op zoek naar JIJ.

Gebruik maken van het non-verbale medium muziek kan een bijzondere meerwaarde zijn in het traject dat we samen afleggen. ‘Muziek’ is zelden uit iemands leven weg te denken. Toch is muziek niet voor iedereen een hapklaar medium en ervaar ik zeker ook dat het voor sommigen prettiger is om zonder muziek, via gesprekken tot een gezamenlijk verhaal te komen. Met dat wat voor jou comfortabel is, gaan we aan de slag, we doen het SAMEN!

Opleiding

 • Masteropleiding “Meester in de muziek, optie muziektherapie”
 • “Een andere kijk op agressie” door Saartje Kortleven aan de Interactie-Academie te Antwerpen.
 • “Aan de slag met groepsdebriefing bij trauma” door Kris Decraemer, tevens vanuit de Interactie-Academie te Antwerpen.
 • “Herstel en nazorg bij agressie incidenten” vanuit vzw Impuls, door Mariet Ghaye.
 • Jaarlopleiding (2019 – 2020) “De wolf en de zeven geitjes, systeemtherapeutisch werken met het hechtingsperspectief bij kinderen, jongeren en volwassenen”. Te Diest bij de vzw Rapunzel.
 • “IIMT, integrative improvisational music therapy”. opleiding onder leiding van de Finse muziektherapeut prof. Dr. Jaakko Erkkilä.
 • SEO; sociaal en emotionele ontwikkeling bij personen met een verstandelijke beperking”, theorie en toepassingen in de praktijk. Door orthoagoge Sophie Verstraeten.
 • “Geweldloos verzet en Nieuwe autoriteit (Haim Omer) ” door Jules Schoubben vanuit De Groeiwinkel.
 • “Coaching en begeleiding van Hoogsensitieve personen” door Tania Gevaert bij Samen slimmer groeien.

Bente Leysen

Psychologisch consulent

In juni 2022 studeerde ik af als psychologisch consulent in de Bachelor Toegepaste Psychologie. Tijdens mijn stage in de wijkgezondheidscentra van Heist-Op-Den-Berg en Herentals deed ik reeds heel wat ervaring op in het werken met kwetsbare doelgroepen (anderstalige cliënten, cliënten met een lage sociaal-economische status etc.). Hier zorgden we voor zowel psychologische begeleiding als het aanbieden van hulp bij meer maatschappelijke problemen.

Daarnaast ontdekte ik er mijn bijzondere belangstelling voor het helpen van kinderen en jongeren, waardoor ik terecht kwam bij Talentum en hun partner Samen Slimmer Groeien. Hier stond ik een aantal maanden lang mee in voor de begeleiding van verscheidene kinderen, jongeren en hun ouders. Om talenten te ontdekken, valkuilen te overwinnen en simpelweg het beste uit zichzelf tevoorschijn te halen. Na een geslaagde stageperiode besloot ik dan ook mijn samenwerking hier voort te zetten als zelfstandig psychologisch consulent. Meer specifiek, voor het begeleiden van kinderen en jongeren. Hun visie sluit immers naadloos aan bij mijn eigen normen, waarden en toekomstperspectieven.

Verder ben ik vanaf september 2022 ook werkzaam in het gezondheidshuis Pengvogel. Hier richt ik mij samen met een arts voornamelijk op het ontdekken en herstellen van de verbinding tussen lichaam en geest. Dit doen we aan de hand van zowel individuele begeleidingen als sessies in kleine groepen. Daarnaast gaan we hier ook de strijd aan tegen de groeiende eenzaamheid in onze samenleving door het aanbieden van een vrije inloop met ruimte voor samenkomst en verbinding.

Ten slotte ben ik ook een uiterst nieuwsgierige boekenwurm met een passie voor het opdoen van nieuwe kennis. Vanaf september zal ik dan ook starten in twee nieuwe opleidingen die vast en zeker zullen zorgen voor een extra meerwaarde in toekomstige begeleidingen. Enerzijds zal ik mij verder verdiepen in gender, seksualiteit, identiteit en diversiteit in de Master Gender en Diversiteit aan de Universiteit Gent. Daarnaast staat ook de opleiding Integratieve Kinder- en Jeugdtherapie aan de AIHP op het programma.

Ik kijk er alvast naar uit om jou en je kind te ontmoeten en samen op zoek te gaan naar jullie unieke recept voor een geslaagde begeleiding!

Afgeronde opleidingen

 • Bachelor in de Toegepaste Psychologie, optie klinische psychologie
  (Thomas More Antwerpen)
 • Opleiding mindfulness coach

Huidige opleidingen

 • Opleiding Integratieve Kinder-en jeugdtherapie (AIHP)
 • Master Gender & Diversiteit (Universiteit Gent)