Over Talentum - Talentum Skip to content

OVER TALENTUM

Onze missie en visie

Vanuit een warm hart voor alles wat mensen raakt en vanuit oprechte aandacht en interesse in wat jong of minder jong bezig houdt, is Talentum ontstaan. We geloven er als team sterk in dat mensen in staat zijn tot groei in een veilige omgeving, waar ieder gewoon kan ZIJN.

We zijn een sterk verbonden team, met elk onze eigenheid en vrijheid.

Gaandeweg bouwden wij onze expertise op in hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid, het stress-systeem en traumaverwerking.

Wij helpen je groeien en staan voor je klaar met de therapie of begeleiding op maat.

Indien nodig werken wij samen met jouw netwerk, school, huisarts, psychiater e.d. en zal er op regelmatige tijdstippen overleg zijn.
Onze partner Samen Slimmer Groeien, waarmee wij intensief in teamverband werken, o.l.v. Tania Gevaert (Psychotherapeut en ECHA Specialist in Gifted Education) en prof. Dr. O. Desmet, leveren ons voortdurend het nodige wetenschappelijke onderzoek en staan klaar om indien gewenst het diagnostische luik op zich te nemen.

Nicole Dewinter

Coördinator – integratief psychotherapeut en (loopbaan)coach

Na mijn opleiding in de Toegepaste Psychologie startte ik mijn loopbaan in het Universitair Ziekenhuis te Antwerpen waar ik een ruime ervaring opdeed als diagnostisch en therapeutisch medewerker.

Daarna ben ik in mijn praktijk Talentum individueel aan de slag gegaan enerzijds met kinderen, jongeren en hun context, waarbij ik mij van bij de start sterk toelegde op hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit en ons stresssysteem, maar ook voldoende tijd neem om stil te staan bij lastige gedachten en gevoelens die zowel thuis als op school de kop kunnen opsteken. Geen standaard benadering dus, maar een holistische aanpak op ieders maat. Zo zal ik, door de sterkten en talenten van kinderen en jongeren te verduidelijken, ertoe bijdragen dat ook zij meer uit zichzelf zullen proberen te halen zodat iedereen kan doen waar hij of zij het best in is. Alle thema’s die kinderen en jongeren raken kunnen in de begeleiding aan bod komen.

Lees meer

Ik ervaar bovendien dat ook volwassenen vaak op zoek zijn naar een meer waardevolle manier van leven en werken die strookt met wat echt belangrijk voor hen is. Samen zoeken we naar wat jij echt wil in je leven en hoe je je gedrag dan kan veranderen en doen wat jij echt de moeite waard vindt en waar jij energie van krijgt. Indien nodig zoeken we in therapie naar onderliggende mechanismen, waardoor jij soms vast komt te zitten. Voor volwassenen kunnen alle levensthema’s binnen therapie besproken worden. Voor volwassenen heb ik mij toegelegd op hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, het stresssysteem en trauma.

Hierbij aansluitend bieden we zowel individueel als in groep Re-Connect Walks aan, om meer lichaamsgericht in verbinding te komen met wat jouw lichaam nodig heeft om opnieuw te kunnen ontspannen en zich goed te voelen. We trekken de natuur in en oefenen laagdrempelig een heel gamma aan ontspanningsoefeningen van yoga, tai chi, meditatie, mindfulness, relaxatie tot ademhalingsoefeningen en nog heel wat meer om onze nervus vagus tot rust te brengen en zo meer “glimmers” in ons leven te leren zien en te groeien in een positievere mindset. Geen praatgroepjes dus, maar wel fijne oefengroepjes, in beweging, op wandel, in de prachtige Herenthoutse natuur. Zeker ook interessant als voorbereiding op therapie, ondersteunend of als therapie even op zich laat wachten.

Opleiding

 • Toegepaste psychologie, optie psychopedagogie en klinische psychologie
 • Acceptance and Commitmant Therapie (ACT) – Allegre
 • Integratieve Psychotherpie – AIHP
 • EAP holder – European Certificate of Psychotherapy
 • Gecertificeerd burn-outcoach – Different L. Swinnen
 • Gecertificeerd HSP-coach
 • Gecertifeceerd Loopbaancoach
 • Certificaat opleiding Polyvagaal Theorie – Different L. Swinnen
 • Certificaat opleiding Natuurcoaching
 • Certificaat Trauma Informed Practice – Ybe Casteyn
 • EMDR practioner i.o. – Integrativa
 • Wegwijs met wijze kinderen – gespecialiseerde opleiding hoogbegaafdheid – Hoogbloeier S. Sypré
 • Opleiding ‘Begeleiding hoogsensitieve kinderen, jongeren en hun ouders’ – Hoogbegaafd opvoeden T. Gevaert en Sensikids.be
 • Opleiding ‘Onderpresteren voor professionals’ – Samen Slimmer Groeien Oostende
 • Opleiding Instrumenteel Verrijkingsprogramma Feuerstein (UIA): training probleemoplossend denken
 • Opleiding voor therapeuten die ervaren zijn in het werken met de zelfinstructiemethode van Meichenbaum (Kaat Timmerman SIG Destelbergen)
 • Opleiding relaxatietechnieken bij kinderen (SIG Destelbergen)
 • Oudercursus ‘hoogbegaafde kinderen’ bij Exentra (Expertisecentrum rondom hoogbegaafdheid)
 • G.P.B.-opleiding (getuigschrift van pedagogische bekwaamheid – Hoger Instituut der Kempen)
 • Opleiding studiemethodebegeleiding op maat van de individuele leerling (Kadelink Leuven)

Sofie Van den Branden

(muziek)therapeut en coach

“Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination and life to everything.” PLATO

In 2002 behaalde ik mijn ‘Master in de muziektherapie’ aan het LUCA, School of Arts, ook gekend als het Lemmensinstituut te Leuven. Na deze opleiding startte ik bij VZW Borgerstein waar ik als muziektherapeute actief was binnen de werking voor volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Ik deed er ervaring op in het begeleiden van personen met complex trauma, ernstige hechtingskwetsuren, ASS en ADHD.
Lees meer

Gedurende enkele jaren was ik als therapeut actief binnen het nazorgteam van Borgerstein. Nazorg staat voor eerstelijns opvang en opvolggesprekken van slachtoffers bij een schokkende of traumatische gebeurtenis.

In 2011 startte ik met veel enthousiasme “Samuze” op en koos ik er bewust voor om mijn werkveld uit te breiden met een kinderen- en jongerenwerking. Samuze, Samen Muziek Ervaren, biedt kleinschalige groepsmuzieksessies voor peuters en kleuters. Daarnaast is er de mogelijkheid tot individuele begeleidingstrajecten, al dan niet vergezeld van muziek. Kinderen met extra zorgbehoefte zoals ASS, ADHD of HSP vinden bij Samuze vaak een eigen plekje.

Bij Talentum integreer ik deze verschillende ervaringen in psychotherapeutische of coachende trajecten. Gezinnen, kinderen en jongeren worden soms voor grote uitdagingen gesteld tijdens het opgroeien en ontwikkelen. Dat maakt dat we soms vastlopen op school, thuis of in onze sociale omgeving. Gelukkig mocht ik doorheen begeleidingen al vaak getuige zijn van de kracht en flexibiliteit die kinderen en jongeren telkens opnieuw in beweging kunnen brengen. Tijdens oudergesprekken maken we ruimte om te reflecteren en gezinsthema’s of vastgelopen dynamieken samen in kaart te brengen.

Ook als volwassene zien we soms door het bos de bomen niet meer omwille van levensgebeurtenissen, onzekerheden of persoonlijke kwetsuren die blijven opspelen. Dan kan het verrijkend zijn om even tijd te nemen voor jezelf.

Ik ben ervan overtuigd dat de stap zetten naar een vorm van hulpverlening en het samen aangaan van een warme werkrelatie erg waardevol is. Dat het samen in vertrouwen kijken naar kwetsbare of vastgelopen thema’s in je leven soms al een kentering op zich kan zijn. Samen stilstaan, kijken, zoeken, ontmantelen en vasthouden. Samen bij Talentum inzetten op je kracht, je eigenheid en je talenten. Samen op zoek naar JIJ.

Gebruik maken van het non-verbale medium muziek kan een bijzondere meerwaarde zijn in het traject dat we samen afleggen. ‘Muziek’ is zelden uit iemands leven weg te denken. Toch is muziek niet voor iedereen een hapklaar medium en ervaar ik zeker ook dat het voor sommigen prettiger is om zonder muziek, via gesprekken tot een gezamenlijk verhaal te komen. Met dat wat voor jou comfortabel is, gaan we aan de slag, we doen het SAMEN!

Opleiding

 • Masteropleiding “Meester in de muziek, optie muziektherapie”
 • “Een andere kijk op agressie” door Saartje Kortleven aan de Interactie-Academie te Antwerpen.
 • “Aan de slag met groepsdebriefing bij trauma” door Kris Decraemer, tevens vanuit de Interactie-Academie te Antwerpen.
 • “Herstel en nazorg bij agressie incidenten” vanuit vzw Impuls, door Mariet Ghaye.
 • Jaarlopleiding (2019 – 2020) “De wolf en de zeven geitjes, systeemtherapeutisch werken met het hechtingsperspectief bij kinderen, jongeren en volwassenen”. Te Diest bij de vzw Rapunzel.
 • “IIMT, integrative improvisational music therapy”. opleiding onder leiding van de Finse muziektherapeut prof. Dr. Jaakko Erkkilä.
 • SEO; sociaal en emotionele ontwikkeling bij personen met een verstandelijke beperking”, theorie en toepassingen in de praktijk. Door orthoagoge Sophie Verstraeten.
 • “Geweldloos verzet en Nieuwe autoriteit (Haim Omer) ” door Jules Schoubben vanuit De Groeiwinkel.
 • “Coaching en begeleiding van Hoogsensitieve personen” door Tania Gevaert bij Samen slimmer groeien.

Bente Leysen

Psychologisch consulent

In juni 2022 studeerde ik af als psychologisch consulent in de Bachelor Toegepaste Psychologie. Tijdens mijn stage in de wijkgezondheidscentra van Heist-Op-Den-Berg en Herentals deed ik reeds heel wat ervaring op in het werken met kwetsbare doelgroepen (anderstalige cliënten, cliënten met een lage sociaal-economische status etc.). Hier zorgden we voor zowel psychologische begeleiding als het aanbieden van hulp bij meer maatschappelijke problemen.

Lees meer

Daarnaast ontdekte ik er mijn bijzondere belangstelling voor het helpen van kinderen en jongeren, waardoor ik terecht kwam bij Talentum en hun partner Samen Slimmer Groeien. Hier stond ik een aantal maanden lang mee in voor de begeleiding van verscheidene kinderen, jongeren en hun ouders. Om talenten te ontdekken, valkuilen te overwinnen en simpelweg het beste uit zichzelf tevoorschijn te halen. Na een geslaagde stageperiode besloot ik dan ook mijn samenwerking hier voort te zetten als zelfstandig psychologisch consulent. Meer specifiek, voor het begeleiden van kinderen en jongeren. Hun visie sluit immers naadloos aan bij mijn eigen normen, waarden en toekomstperspectieven.

Verder ben ik vanaf september 2022 ook werkzaam in het gezondheidshuis Pengvogel. Hier richt ik mij samen met een arts voornamelijk op het ontdekken en herstellen van de verbinding tussen lichaam en geest. Dit doen we aan de hand van zowel individuele begeleidingen als sessies in kleine groepen. Daarnaast gaan we hier ook de strijd aan tegen de groeiende eenzaamheid in onze samenleving door het aanbieden van een vrije inloop met ruimte voor samenkomst en verbinding.

Ten slotte ben ik ook een uiterst nieuwsgierige boekenwurm met een passie voor het opdoen van nieuwe kennis. Vanaf september zal ik dan ook starten in twee nieuwe opleidingen die vast en zeker zullen zorgen voor een extra meerwaarde in toekomstige begeleidingen. Enerzijds zal ik mij verder verdiepen in gender, seksualiteit, identiteit en diversiteit in de Master Gender en Diversiteit aan de Universiteit Gent. Daarnaast staat ook de opleiding Integratieve Kinder- en Jeugdtherapie aan de AIHP op het programma.

Ik kijk er alvast naar uit om jou en je kind te ontmoeten en samen op zoek te gaan naar jullie unieke recept voor een geslaagde begeleiding!

Afgeronde opleidingen

 • Bachelor in de Toegepaste Psychologie, optie klinische psychologie
  (Thomas More Antwerpen)
 • Opleiding mindfulness coach

Huidige opleidingen

 • Opleiding Integratieve Kinder-en jeugdtherapie (AIHP)
 • Master Gender & Diversiteit (Universiteit Gent)

Ann Gios

Klinisch orthopedagoog – kerntalentenanalist – moeder
Vlamhoutje

Omdat stralen deugd doet …

Dit is mijn persoonlijke missie. Mensen (opnieuw) laten stralen.

Wiens vlam wens ik aan te wakkeren:
Niet alleen kinderen, jongeren en hun context, maar ook volwassenen zijn meer dan welkom. Zij het met een vraag omtrent de ontwikkeling(svoorsprong). De aanpak van het snelle denk- of het extreem voelen-talent in je gezin, op school of zelfs in het bedrijfsleven. De uitdagingen waar je mee geconfronteerd wordt of de zoektocht naar je ware ik. Ik neem het graag met jou op.

Lees meer

Het mysterie van het ontvlammen zit voor mij in:

 • Maat-werk. Elke persoon denkt uniek, handelt uniek, is uniek. Een eerste stap is om samen een persoonlijke gebruiksaanwijzing uit te schrijven. Aan de hand van gesprekken, vragenlijsten, observaties en/of kerntalentenanalyse breng ik in kaart onder welke omstandigheden je het meest straalt en wat je nodig hebt als je vuur lijkt te doven.
 • Gebundelde krachten. Omdat samen sterker maakt. Ieder vanuit zijn eigen perspectief, vanuit zijn eigen discipline, maar allemaal met 1 gezamenlijk doel, het vlammetje opnieuw aanwakkeren.
 • Handelingsgericht werken. Op een systematische manier, met oog voor prioritaire doelstellingen en het boeken van kleine sprankels.
 • Verbinding. Met jou als persoon, maar ook met je netwerk. Jouw ogen kunnen maar opnieuw fonkelen als we rekening houden met jouw gevoelens en de behoeften, maar ook die van de andere mensen rond de tafel.
 • De ander graag zien.

Waar haal ik mijn zwavel vandaan?
Het werken met a-typisch ontwikkelende kinderen en jongeren deden van kindsbeen af mijn ogen schitteren. De studiekeuze ‘Pedagogische wetenschappen’ lag dan ook voor de hand. Als aanvulling op deze studies volgde ik de lerarenopleiding. Tijdens mijn stage in een voorziening voor volwassenen met een mentale beperking groeide de goesting om ook het totale plaatje van een organisatie mee te krijgen en schreef ik me voor een managementsopleiding.

En nu sta ik geruime tijd met mijn voeten in de (onderwijs)praktijk. Ik bekleedde functies als onderwijzer, leerling- en studentbegeleider, orthopedagoog in een buitengewoon onderwijs en directeur. Wat mijn vlammetje brandend houdt? Het onderste uit de kan mogen halen om de ideale leer- en werkomstandigheden, en dus ontwikkelmogelijkheden, voor kinderen en personeel te creëren. In dit kader volgde ik nog verschillende coaching opleidingen. Maar de kers op de taart was voor mij de opleiding tot kerntalentenanalist. Het in kaart brengen van jongeren en volwassenen hun kerntalenten op basis van/met wat ze vroeger als kind het liefst speelden, is volgens deze methodiek de sleutel om hen te laten sprankelen.
Tot slot hebben mijn 3 kinderen mijn interesse voor de thema’s hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid aangewakkerd. Uren spendeerde ik aan het lezen van boeken en artikels, het volgen van webinars, het bijwonen van lezingen en het afstemmen met ervaringsdeskundigen en experten om hen datgene te geven wat zij (naast liefde) zo broodnodig hebben om te kunnen stralen.

Opleiding

 • Licentiaat in de Pedagogische Wetenschappen, optie
 • Orthopedagogiek, KULeuven
 • Academische lerarenopleiding, KULeuven
 • Master in Personeelswetenschappen, Universiteit Antwerpen Management School
 • Rots en Water – Zapp
 • Be the Change en Living the Change – Challenge Day
 • Krachtgericht coachen – Kraco-team AP-Hogeschool
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Verbindende communicatie – Linkki
 • Inspirerend coachen – Ondersteuningsnetwerk Antwerpen
 • Gecertificeerd Kerntalentenanalist – Coretalents