fbpx Skip to content

OVER TALENTUM

Nicole Dewinter

Coördinator – integratief therapeut en (loopbaan)coach

Na mijn opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie startte ik mijn loopbaan in het Universitair Ziekenhuis te Antwerpen waar ik een ruime ervaring opdeed als diagnostisch/therapeutisch medewerker voor kinderen en jongeren met leer- en ontwikkelingsstoornissen (vooral ADHD, ASS, NLD, hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie).

Daarna ben ik in de praktijk Talentum individueel aan de slag gegaan met kinderen/jongeren om niet enkel een juiste leermethode te vinden, maar ook leren stilstaan bij lastige gedachten en gevoelens die zowel thuis als op school de kop kunnen opsteken. Geen standaard benadering dus, maar een oplossingsgerichte aanpak op ieders maat. Zo zal ik, door de sterkten en talenten van jongeren te verduidelijken, ertoe bijdragen dat ook zij meer uit zichzelf zullen proberen te halen zodat iedereen kan doen waar hij of zij het best in is.

Ik ervaar bovendien in mijn omgeving dat ook volwassenen vaak op zoek zijn naar een meer waardevolle manier van leven en werken die strookt met wat echt belangrijk voor hen is. In (loopbaan)coaching zoeken we samen naar wat je echt wil in je leven en hoe je je gedrag dan kan veranderen en doen wat je echt de moeite waard vindt en waar jij energie van krijgt. Indien nodig zoeken we in therapie naar onderliggende mechanismen, waardoor jij soms vast komt te zitten.

Om hieraan in de bedrijfswereld te gemoed te komen, starten wij Actief Talent op.  We willen via opleiding, workshops, management ondersteuning, teamcoaching en teambuilding, de inzichten die wij in onze privé-praktijken opdeden, doorgeven in bedrijven. Zodat zij nog beter actief kunnen inspelen op de noden van werknemers (www.actieftalent.be)

In de begeleiding kan er extra aandacht zijn voor hoogbegaafdheid, onderpresteren, hoogsensitiviteit, burn-out en stressmanagement. Maar ook andere problematieken die leren en leven belemmeren worden aangepakt.

Opleiding

 • Bachelor in de toegepaste psychologie, optie psychopedagogie en klinische psychologie (Thomas More Hogeschool)
 • ACT – therapeut
 • Integratief therapeut
 • Gecertificeerd burn-outcoach
 • Gecertificeerd HSP-coach
 • Gecertifeceerd loopbaancoach
 • G.P.B.-opleiding (getuigschrift van pedagogische bekwaamheid – Hoger Instituut der Kempen)
 • Opleiding studiemethodebegeleiding op maat van de individuele leerling (Kadelink Leuven)
 • Wegwijs met wijze kinderen – gespecialiseerde opleiding hoogbegaafdheid – Hoogbloeier S. Sypré
 • Opleiding ‘Begeleiding hoogsensitieve kinderen, jongeren en hun ouders’ – Hoogbegaafd opvoeden T. Gevaert en Sensikids.be
 • Opleiding ‘Onderpresteren voor professionals’ – Samen Slimmer Groeien Oostende
 • Opleiding Instrumenteel Verrijkingsprogramma Feuerstein (UIA): training probleemoplossend denken
 • Opleiding voor therapeuten die ervaren zijn in het werken met de zelfinstructiemethode van Meichenbaum (Kaat Timmerman SIG Destelbergen)
 • Opleiding relaxatietechnieken bij kinderen (SIG Destelbergen)
 • Oudercursus ‘hoogbegaafde kinderen’ bij Exentra (Expertisecentrum rondom hoogbegaafdheid)

Relevante werkervaring

 • diagnostisch/therapeutisch medewerker voor kinderen en jongeren met leer- en ontwikkelingsstoornissen in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen
 • zelfstandig coach in Senses Praktijkhuis Mortsel
 • trainer en coach/therapeut Samen Slimmer Groeien (zie ook www.samenslimmergroeien.be)
 • therapeut en trainer bij Therapiecentrum Zandhoven (zie ook www.therapiecentrum-zandhoven.be)
 • loopbaancoach K-Onsult loopbaancentrum
 • loopbaancoach InnerCompass Loopbaancentrum
 • vormingen HSP bij CNO (UIA Antwerpen)
 • organisatie en begeleiding dagkamp voor hoogbegaafde en hoogintelligente kinderen (Cronos-groep Kontich)
 • Samen Slimmer Groeien – InnerCompass

Sofie Verheyen

Klinisch psychologe 

Sinds juni 2017 ben ik afgestudeerd als master in de Klinische Psychologie, kinderen en adolescenten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Nadien heb ik de Specifieke Lerarenopleiding  in juni 2018 succesvol afgerond. In september 2019 ben ik bovendien gestart aan het postgraduaat ‘Klinische Psychodiagnostiek voor kinderen’ om mijn psychodiagnostische deskundigheid verder te ontwikkelen. Door deze verschillende theoretische kaders heb ik een duidelijk zicht op de psychosociale en schoolse ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Momenteel werk ik als studiecoach, kinder- en jongerenpsycholoog en psychodiagnosticus bij Samen Slimmer Groeien. Ook ben ik te werk in het buitengewoon lager onderwijs, type 9 (kinderen met ASS) als schoolpsycholoog. Verder ben ik vrijwilliger voor Buddywerking in Noord-Limburg waar ik het sociale isolement van mensen met een psychische kwetsbaarheid probeer te doorbreken. Door deze praktijkervaringen wordt het nogmaals duidelijk hoe belangrijk het welbevinden is om goed te kunnen functioneren in de maatschappij.

Kinderen en jongeren komen voor heel wat uitdagingen te staan waardoor ze zich mogelijks niet goed in hun vel voelen. Deze moeilijkheden zijn niet altijd zelfstandig te behelpen. Ik help jou graag verder door de uitlokkende en in standhoudende factoren nader te bekijken. We brengen het psychologisch functioneren zo adequaat mogelijk in kaart vanuit verscheidene facetten zodat we je optimaal kunnen begeleiden. Alsook kan je bij mij terecht voor een studiebegeleiding op maat waarbij we samen zoeken naar een gepaste aanpak. Je wordt begeleid in je leerproces en krijgt vaardigheden aangeleerd rond plannen, organiseren en samenvatten. Door jouw kwaliteiten op de voorgrond te zetten, proberen we jouw zelfvertrouwen te doen stijgen en faalangst te overwinnen.

Bij vragen, aarzel niet om ons te contacteren! Mijn visie is namelijk dat elke jongere recht heeft op begeleiding vanuit ieders eigenheid zodat een optimaal welbevinden en schooltraject geïnstalleerd kan worden!

Sofie Van den Branden

(muziek)therapeut en coach

“Music gives a soul to the universe, wings to the mind,
flight to the imagination and life to everything.”
PLATO

In 2002 behaalde ik mijn ‘Master in de muziektherapie’ aan het LUCA, School of Arts, ook gekend als het Lemmensinstituut te Leuven. Na deze opleiding startte ik bij VZW Borgerstein waar ik als muziektherapeute actief was binnen de werking voor volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Ik deed er ervaring op in het begeleiden van personen met complex trauma, ernstige hechtingskwetsuren, ASS en ADHD.

Gedurende enkele jaren was ik als therapeut actief binnen het nazorgteam van Borgerstein. Nazorg staat voor eerstelijns opvang en opvolggesprekken van slachtoffers bij een schokkende of traumatische gebeurtenis.

In 2011 startte ik met veel enthousiasme “Samuze” op en koos ik er bewust voor om mijn werkveld uit te breiden met een kinderen- en jongerenwerking. Samuze, Samen Muziek Ervaren, biedt kleinschalige groepsmuzieksessies voor peuters en kleuters. Daarnaast is er de mogelijkheid tot individuele begeleidingstrajecten, al dan niet vergezeld van muziek. Kinderen met extra zorgbehoefte zoals ASS, ADHD of HSP vinden bij Samuze vaak een eigen plekje.

Bij Talentum integreer ik deze verschillende ervaringen in psychotherapeutische of coachende trajecten. Gezinnen, kinderen en jongeren worden soms voor grote uitdagingen gesteld tijdens het opgroeien en ontwikkelen. Dat maakt dat we soms vastlopen op school, thuis of in onze sociale omgeving. Gelukkig mocht ik doorheen begeleidingen al vaak getuige zijn van de kracht en flexibiliteit die kinderen en jongeren telkens opnieuw in beweging kunnen brengen. Tijdens oudergesprekken maken we ruimte om te reflecteren en gezinsthema’s of vastgelopen dynamieken samen in kaart te brengen.

Ook als volwassene zien we soms door het bos de bomen niet meer omwille van levensgebeurtenissen, onzekerheden of persoonlijke kwetsuren die blijven opspelen. Dan kan het verrijkend zijn om even tijd te nemen voor jezelf.

Ik ben ervan overtuigd dat de stap zetten naar een vorm van hulpverlening en het samen aangaan van een warme werkrelatie erg waardevol is. Dat het samen in vertrouwen kijken naar kwetsbare of vastgelopen thema’s in je leven soms al een kentering op zich kan zijn. Samen stilstaan, kijken, zoeken, ontmantelen en vasthouden. Samen bij Talentum inzetten op je kracht, je eigenheid en je talenten. Samen op zoek naar JIJ.

Gebruik maken van het non-verbale medium muziek kan een bijzondere meerwaarde zijn in het traject dat we samen afleggen. ‘Muziek’ is zelden uit iemands leven weg te denken. Toch is muziek niet voor iedereen een hapklaar medium en ervaar ik zeker ook dat het voor sommigen prettiger is om zonder muziek, via gesprekken tot een gezamenlijk verhaal te komen. Met dat wat voor jou comfortabel is, gaan we aan de slag, we doen het SAMEN!

Opleiding

 • Masteropleiding “Meester in de muziek, optie muziektherapie”
 • “Een andere kijk op agressie” door Saartje Kortleven aan de Interactie-Academie te Antwerpen.
 • “Aan de slag met groepsdebriefing bij trauma” door Kris Decraemer, tevens vanuit de Interactie-Academie te Antwerpen.
 • “Herstel en nazorg bij agressie incidenten” vanuit vzw Impuls, door Mariet Ghaye.
 • Jaarlopleiding (2019 – 2020) “De wolf en de zeven geitjes, systeemtherapeutisch werken met het hechtingsperspectief bij kinderen, jongeren en volwassenen”. Te Diest bij de vzw Rapunzel.
 • “IIMT, integrative improvisational music therapy”. opleiding onder leiding van de Finse muziektherapeut prof. Dr. Jaakko Erkkilä.
 • SEO; sociaal en emotionele ontwikkeling bij personen met een verstandelijke beperking”, theorie en toepassingen in de praktijk. Door orthoagoge Sophie Verstraeten.
 • “Geweldloos verzet en Nieuwe autoriteit (Haim Omer) ” door Jules Schoubben vanuit De Groeiwinkel.
 • “Coaching en begeleiding van Hoogsensitieve personen” door Tania Gevaert bij Samen slimmer groeien.