Lagere schoolwerking muzikaal ontprikkelen

Heb jij wel eens last van stress, buikpijn, onrust of ben je met momenten erg onzeker? Zit je hoofd helemaal vol en kan je je maar moeilijk ontspannen omdat je steeds blijft piekeren? Ben je gevoelig aan prikkels en raak je makkelijk overspoeld door intense emoties zoals angst, boosheid of verdriet? Bij Samuze nemen we samen de tijd om in te zetten op ontspannende activiteiten. Muziek brengt ons in beweging en zorgt voor de nodige rust en relaxatie.

Kleuterwerking plus

Loopt je kleuter voorop op één of meerdere ontwikkelingsgebieden? Is er sprake van een snelle taalontwikkeling, een sterk geheugen en oog voor detail? Is je zoon of dochter snel van begrip en kan hij of zij goed verbanden leggen? Maar merk je ook dat je kleuter alles zeer intens beleeft, dat hij zeer beladen kan reageren op prikkels en de lat voor zichzelf erg hoog legt? Een sterke wil of uitgesproken rechtvaardigheidsgevoel heeft? Dan is er misschien sprake van een ontwikkelingsvoorsprong? Muziek zorgt binnen deze groepswerking enerzijds voor een leuke extra uitdaging. Anderzijds maken we ruim de tijd om muziek in te zetten bij sociaal – emotionele struikelblokken die vaak met een ontwikkelingsvoorsprong gepaard gaan.

Kleuterwerking basis

Laat je kleuter spelenderwijs kennismaken met het medium muziek. Zingen, springen en samen actief musiceren worden aanvullend gekleurd door de fantasie van jullie zoon of dochter. Het samenwerken in groep stimuleert de motoriek, de sociaal-emotionele vaardigheden van je kleuter en bevordert tevens zijn creativiteit. Muziek brengt rust en ontspanning. Welkom enthousiaste kleuters!

Peuterwerking met begeleidende ouder

Kom je samen met je peuter onderdompelen in een muzikaal bad van spel, ritme en melodie. Samen muziek ervaren is een ontspannende manier om de emotionele band met je kind te versterken, om samen te ontdekken en te exploreren in een veilige setting. Muziek stimuleert de spraak- en taalontwikkeling van je kind. We werken met een steeds terugkerende structuur die zorgt voor rust, regelmaat en voorspelbaarheid. Een verrijkende ervaring om samen met je peuter te groeien.