Psychodiagnostiek

Psychodiagnostiek kinderen, jongeren, volwassen

 • Begaafdheidsonderzoek in het kader van passend onderwijs
 • Intelligentietesten
  • 2,5 jaar tot 7 jaar WPPSI-IV
  • 5 jaar tot 11 jaar KIQT+
  • 6 jaar tot 16 jaar WISC-V
  • 16+ en volwassenen WAIS-IV
 • Differentiaaldiagnostiek in het kader van ADHD en ASS
  We werken hiervoor met recent geijkte instrumenten. Dit onderzoek gebeurt steeds in een traject van 6 à 10 sessies.
 • Kostprijs (zie verder)

Inleiding

Wij bieden psychodiagnostiek in samenwerking met de groepspraktijk Samen Slimmer Groeien van collega Tania Gevaert. Hieronder een korte verduidelijking van de werkwijze.

In ons begaafdheidsonderzoek worden soms 2 intelligentietesten uitgevoerd. Het gaat bij ons niet om 1 totaalcijfer maar om het totale kind of de totale persoon, met al zijn potentieel en behoeften (zowel bij leerbehoeften als de persoonlijkheidsbehoeften). Het is dus mogelijk dat het kind op de verschillende testen anders reageert. Toch is het niet aangeraden om de totaalcijfers zomaar naast elkaar te leggen. Beide intelligentietesten vertrekken van een ander doel, waar WISC-V als doel heeft om de brede cognitieve vaardigheden in kaart te brengen (en dus ook de samenwerking tussen deze vaardigheden) zal de KIQT+ (enkel non-verbaal toetsen en dit zonder tijdsdruk). Beide intelligentietesten hebben hun waarde en geen van beide kan als enig instrument worden ingezet om hoogbegaafdheid vast te stellen. Dit zal grondig toegelicht worden in ons verslag. Elk onderdeel wordt beschreven in observaties en testresultaten, waarbij vergeleken wordt met de normgroep zoals voorgeschreven in respectievelijke handleidingen. In het uiteindelijke besluit van ons verslag wordt dit alles samengebracht en met elkaar vergeleken om tot dergelijke adviezen te komen voor dit specifieke kind.

Om het kind dan te reduceren tot een totaalcijfer (een totaal IQ), houdt geen rekening met de (leer)behoeften, met de sterktes van het kind en al zeker niet met de uitdagingen. Wij gaan niet op zoek naar de cognitief sterke leerling, we zoeken via het onderzoek antwoorden over:

 • Waar liggen de sterktes en uitdagingen bij dit kind?
 • En kunnen deze een verklaring vormen voor de uitdagingen die gemeld worden in de opvoeding en op school?
 • Hoe kunnen we (ouders, school, eventuele begeleiding) dit kind optimaal begeleiden in de talentontwikkeling?

Hoe verloopt het?

Ons begaafdheidsonderzoek verloopt over meerdere sessies, meestal zijn we dus een aantal weken bezig. Uitzonderlijk zetten we meerdere sessies op een dag (soms is dat praktischer voor kind, jongere, werk, school, …). We voeren dit onderzoek steeds met 2 therapeuten, één voert de testen, voert de analyses in overleg met de tweede therapeut, en de andere maakt de eindbespreking en legt contact met ouders of andere betrokkenen. Eventueel schooloverleg kan door een van beiden gevoerd worden.

We zien jullie dus tot keer, 6 keer als je overleg met school erbij rekent.

Na aanmelding (via mail, telefonisch of soms ook via therapeut voor mensen die al in begeleiding zijn), vullen ouders een of meerdere vragenlijsten in. Deze dienen ter voorbereiding van de ontwikkelingsanamnese. Je vertelt hierin dus over de ontwikkeling van je kind.

In het eerste gesprek doorlopen we de vraag naar begaafdheidsonderzoek. We bespreken de ontwikkeling. Er wordt psycho-educatie gegeven over het verschil tussen gewoon slim en hoogbegaafd.

Het kind komt testen afleggen op twee of meer momenten. We zetten hiervoor in met intelligentietesten: WPPSI-IV, WISC-V, WAIS-IV en KIQT+. We starten steeds met 1 test, na tussentijdse teambespreking kan het voorkomen dat we alsnog gaan doortoetsen. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer we een verrassend laag resultaat uitkomen en/of we merkten dat er niet zo goed gereageerd werd. Het kan zijn dat een kind een heel sterke ontwikkelingsvoorsprong laat zien, een hoog schoolresultaat en alsnog een gemiddeld totaal IQ laat opmeten. In dergelijk geval gaan we verder toetsen.

Doortoetsen kan met een extra intelligentietest en/of leerpotentieelmeting, of we gaan de werkhouding in kaart brengen. Het is mogelijk dat we je bij de geplande eindbespreking laten weten dat we gaan doortoetsen omdat we kenmerken van een ontwikkelingsstoornis hebben gezien. We zullen dat in ieder geval steeds goed met je doorpraten, je krijgt in elke stap ook de keuze om hier niet op in te gaan.
Voor we met jullie terug samenzitten voor de eindbespreking houden wij met het team een overleg. Op dit teamoverleg worden observaties en resultaten besproken. We overlopen ook de leerbehoeften van je kind. Aansluitend vervolmaakt Tania het verslag tot een handelingsplan.

In ons verslag vind je het volgende:

 • Beschrijving van de ontwikkeling van je kind.
 • Testafname: welke test, hoe is dat verlopen, welke resultaten behaalt je kind en wat is te begrijpen uit deze resultaten en afname.
 • Persoonlijkheidsprofiel hoogbegaafd: alle informatie en indrukken worden ook gewogen tegenover de persoonlijkheidskenmerken van hoogbegaafdheid. Dit wordt uitvoerig beschreven.
 • In de conclusie krijg je een samenvatting van alles wat het onderzoek aan het licht heeft gebracht. Je krijgt daar ook de boodschap of je kind hoogbegaafd is dan wel cognitief sterk (slim).
 • Aansluitend volgen onze tips voor thuis en op school. Daarin starten we algemeen met belangrijke informatie voor de begeleiding van slimme en hoogbegaafde kinderen. Dit gaat steeds specifieker met concrete voorbeelden voor jouw kind.
 • Je kan kiezen voor een ‘need-to-know’-verslag waar het totaalcijfer niet in vermeld wordt maar wel alle nodige informatie voor de school om je kind goed te kunnen begeleiden.

Het is ons doel dat jij je kind hierin herkent en dat je begrijpt wat dit nu betekent voor passende begeleiding.

Kostprijs

Begaafdheidsonderzoek voor kinderen en jongeren, met inbegrip van anamnese, testen, verslag en schooloverleg (online) kost bij ons 645 euro.

Begaafdheidsonderzoek volwassenen, met inbegrip anamnese, testen en verslag kost bij ons 495 euro. Dit onderzoek omvat 4 sessies (intake, testen, bespreking).

Differentiaaldiagnostiek wordt gerekend per sessie, dat is tussen 70 euro en 100 euro per sessie. Wij rekenen hiervoor enkel de gepresteerde tijd en instrumenten. Bij de afrekening betaalt u 150 euro voor de eindbespreking met verslag. Vraag gerust om een prijsvoorstel, zodat u niet voor verrassingen staat.